Ásványtani Tanszék

Munkatársak

Felkerné Kóthay Klára
muzeológus, tudományos titkár
Szakterület: kőzettan, geokémia, szilikátolvadék-zárványok, fluidumzárványok, bazaltos vulkanizmus
0-712 szoba
kothay.klara()ttk.elte.hu