Ásványtani Tanszék

Munkatársak

Mozgai Viktória
doktori kutatás időtartama: 2015-2018
Doktori kutatás témája: Késő-római pannóniai ezüstleletek nagyműszeres kutatása – Az eredmények felhasználása a tárgyak archeometriai feldolgozásában
Témavezetők: Dr. Weiszburg Tamás és Dr. Bajnóczi Bernadett
MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet 1112 Budapest, Budaörsi út 45. (szobaszám: 222)
mozgai.viktoria()csfk.mta.hu