B. Kiss Gabriella

Oktatási tevékenység

2011 óta 25 féle nyersanyagkutatással, ércteleptannal, ásványtannal és kapcsolódó témával foglalkozó kurzus oktatója (magyar és angol nyelven). 11 kurzus tárgyfelelőse, tematikájának kidolgozója.

9 tudományos diákköri dolgozat, 19 BSc, 21 MSc szakdolgozat, valamint 2 PhD hallgató témavezetője, 2 MSc hallgató és 1 PhD hallgató konzulense.

Kutatási tevékenység

Tengeraljzati magmatizmus, szin- és epigenetikus hidrotermás folyamatok (beleértve az ércképző folyamatokat) összehasonlítása a Neotethys jura időszaki óceáni magmás kőzeteiben (ÉK-Magyarország, É-Appenninek, Dinaridák)

Tengeraljzati magmatizmus, szin- és epigenetikus hidrotermás folyamatok (beleértve az ércképző folyamatokat) összehasonlítása a Neotethys triász időszaki riftesedéshez kötődő magmás kőzeteiben (ÉK-Magyarország, Dinaridák, Hellenidák)

Kevésbé ismert paleogén és neogén epitermás rendszerek jellemzése Magyarországon

Mezozoós regionális hidrotermás fluidmobilizációs események és ásványképződési folyamatok ÉNY-Magyarországon

Országos és nemzetközi konferencia részvétel

2006. és 2020. között 21 előadás (ebből egy alkalommal meghívott előadóként) és 24 poszter szerzője ill. társszerzője nemzetközi konferenciákon, valamint 21 előadás és 4 poszter szerzője ill. társszerzője hazai konferenciákon.

Publikációs tevékenység

15 angol nyelvű és 1 magyar nyelvű szakmai cikk, 2 oktatási segédanyag, 2 könyvfejezet, 7 szakmai kézirat, 11 részletes (2-5 oldalas) és 59 rövid konferencia előadáskivonat és 26 természettudományos ismeretterjesztő cikk szerzője, továbbá 4 kiadvány szakmai szerkesztője (részleteket l. itt).

Tagság szakmai szervezetekben

2006-máig: Society of Economic Geologists (SEG)

2006-máig: Magyarhoni Földtani Társulat (MFT)

2005-2011: Eötvös Loránd University Student Chapter of the Society of Economic Geologists (ELUSCSEG)

2003-2006: Bolyai Szakkollégium, külsős tag

Szakmai közéleti tevékenység, vállalt tisztségek szakmai szervezetekben

2019: European Current Research on Fluid Inclusions, kivonatkötet szerkesztője

2018-máig: vezetőségi tag, MFT Ásványtan-Geokémiai Szakosztály

2017: 8. Kőzettan-Geokémiai Vándorgyűlés szervezőbizottságának tagja

2015: 6th Mineral Sciences in the Carpathians Conference, tudományos bizottság tagja, kivonatkötet szerkesztője

2014: 5th ISGC szervezőbizottságának tagja (tudományos program bizottság vezetője, kivonatkötet szerkesztője)

2013 – máig: titkár, MFT Nyersanyagföldtani Szakosztály

2011 – máig: tanszéki tanácsadó, ELUSCSEG

2010-2011: tag, Digital Affairs Committee, SEG

2010-2011: elnök, ELUSCSEG

2010: 20th IMA szervezőbizottságának tagja (sajtófőnök)

2009-2010: titkár, ELUSCSEG

2006-2009: kincstárnok, ELUSCSEG

Kitüntetések, ösztöndíjak

2014. március – július: Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj

2014. május: CEEPUS oktatói ösztöndíj a Zágrábi Egyetemre

2012. június: CEEPUS oktatói ösztöndíj a Zágrábi Egyetemre

2011. június: CEEPUS PhD hallgatói ösztöndíj a Zágrábi Egyetemre

2008: Kar Kiváló Hallgatója

2007/2008: Köztársasági Ösztöndíj

2007/2008: Veszprém Város Ösztöndíjasa

2006/2007: Köztársasági Ösztöndíj

2007: Kar Kiváló Hallgatója

2006: Kar Kiváló Hallgatója

Érdeklődés, hobbi

Több hónapot töltöttem el Izlandon, Nagy-Britanniában, Horvátországban valamint Olaszországban is, miközben szakmai, ill. önkéntes munkát is végeztem.

2002. óta heti és havilapok, körzeti és országos televízió, internetes hírportál munkáját is segítem alkalmanként. 2006. óta sajtófőnökként, sajtóközpont vezetőként is tevékenykedek elsősorban sporttal kapcsolatos nagyrendezvényeken (olimpia, világbajnokság, világkupa), de a 2010 augusztusában hazánkban megrendezett 20. Ásványtani Világkonferencia sajtófőnökeként a földtudományok és a média között is kapcsolatot teremtettem.

2004 márciusa óta evezek, hazai (pl. Egyetemi, Felnőtt ill. Masters Országos Bajnokság, ezüst-, ill. bronzérmes) és nemzetközi (pl. Budapest-Baja Nemzetközi Hosszútávú Evezős Verseny, aranyérmes) versenyeken is részt veszek.