OTDK 2021 eredmények

Az OTDK Fizika, Földtudományok, Matematika szekciójára 2021 áprilisában került sor. A programban tanszékünk hallgatói igen eredményesen vettek részt: Grósz Mátyás, Janka Péter, Stieber Bence és Szalkai Ábel A Kelet-Cserhát középső-miocén rétegsorának újratérképezése Nagybárkány környékén, különös tekintettel a vulkáni képződményekre című munkájukkal II. helyezést értek el (témavezetőik: Dr. Weiszburg Tamás, Gherdán Tamás és Gál Péter), míg Hegyesi Eszter Bernadett Szektorzónásan lumineszkáló gánti gipszkristályok vizsgálata  című munkájáért különdíjat kapott (témavezetői: Dr. Weiszburg Tamás és Topa Boglárka Anna). 

 

(A képen balról jobbra Stieber Bence, Janka Péter, Szalkai Ábel és Grósz Mátyás, a Szerkezeti és Üledékföldtan kategória II. helyezett dolgozatának szerzői láthatóak terepi munkájuk közben.)