Az elmúlt évek témái

Hallgató neve Téma címe Témavezető neve Év Szint Eredmények, további konferenciák
Lipp Kristóf A nem-szulfidos cink ércesedések teleptana, gazdasági jelentősége, példák Európából B. Kiss Gabriella 2022 BSc  
Almádi Gergely A Phalabora Komplexum (Dél-Afrikai Köztársaság) képződése nemesgáz (He, Ne, Ar) és stabil (C, O) izotóp vizsgálatok tükrében Benkó Zsolt, B. Kiss Gabriella (konzulens: Molnár Kata) 2021 MSc  
Bálint Attila Indikátor ásványok módszerének alkalmazása a Börzsönyben Józsa Sándor, B. Kiss Gabriella (konzulens: Miklós Dóra) 2021 MSc  
Hegyesi Eszter Gánti bauxit gipszkristályainak lumineszcenciája Weiszburg Tamás 2021 BSc  
Hencz Máté A recski szkarn Zn-polimetallikus ércesedésének vizsgálata B. Kiss Gabriella (konzulens: Biró Máté) 2021 MSc MSCC konferencia, International Symposium on Geofluids 2021
Laza Dániel Üveghomok meddőjének ásványtani vizsgálata Németh Tibor 2021 MSc  
Mihályi Péter Epidot, mint nyersanyagkutatási eszköz B. Kiss Gabriella (konzulens: Lovász Anikó) 2021 BSc  
Amir Khaidi

Gázmotorok szilárd kiválásainak ásványtani vizsgálata

Harman-Tóth Erzsébet 2020 MSc Kárpát-medencei Környezettudományi kutatások aktuális eredményei online konferencia (2020), Goldschmidt Conference (2020). 40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára előadóülés (2020) Előadóülés kiadvány
Assel Maussimbay Azbesztbányászat Kazahsztánban – környezeti hatásvizsgálat Harman-Tóth Erzsébet 2020 MSc Kárpát-medencei Környezettudományi kutatások aktuális eredményei online konferencia (2020)
Roja Medianista A Calancan-öbölben (Marinduque, Fülöp-szigetek) tengerbe lerakott bányameddők környezeti hatásának vizsgálata Harman-Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás 2020 MSc Kárpát-medencei Környezettudományi kutatások aktuális eredményei online konferencia (2020). Goldschmidt Conference (2020)
Emanuel Mororo Study of quartz-hosted fluid inclusions: Implications to Oldoinyo Lengai degassing Guzmics Tibor, Berkesi Márta (konzulensek: B. Kiss Gabriella, Szabó Csaba) 2020 MSc  
Justine L. Myovela Melt inclusions in magnetite-perovskite cumulates from Kerimasi volcano, Tanzania: implications for the parental melts of alkaline-carbonatite rocks Guzmics Tibor, Berkesi Márta (konzulensek: B. Kiss Gabriella, Szabó Csaba) 2020 MSc  
Nagy Zsolt A pirit életciklusának ásványtani, környezeti és ipari vonatkozásai Topa Boglárka Anna 2020 BSc  
Naoures Hmissi

Foszfogipsz (foszforsavgyártási melléktermék) ásványtani jellemzése

Harman-Tóth Erzsébet 2020 MSc Kárpát-medencei Környezettudományi kutatások aktuális eredményei online konferencia (2020)
Almádi Gergő Technológiai fémek kutatása szupergén ércesedésekben B. Kiss Gabriella 2019 BSc  
Arcoverde Cerveira Da Silva Vitor Red and brown sludge catastrophes and fly ash ph stress analyses Weiszburg Tamás 2019 MSc  
Bartus Barbara Zn-szorpció talajban Németh Tibor 2019 MSc  
Benyó Judit Kommunális hulladék égetéséből származó pernye komplex vizsgálata Weiszburg Tamás 2019 MSc Kárpát-medencei Környezettudományi kutatások aktuális eredményei online konferencia (2020)
Hencz Máté Epitermás rendszerek paleofelszíni jelenségeinek nyersanyagpotenciálja B. Kiss Gabriella 2019 BSc  
Laza Dániel Fluorit, mint 21. századi ásványi nyersanyag és magyarországi előfordulásai Topa Boglárka Anna 2019 BSc  
Biró Máté Hidrotermás ércszöveti megfigyelések a Recsk mélyszinti karbonátos mellékkőzet Pb-Zn ércesedésében B. Kiss Gabriella, Takács Ágnes (NFM) 2019 MSc Petros 2019 konferencia, 10. Kőzettan-Geokémiai Vándorgyűlés
Érsók Gábor

Tantárgyközi oktatócsomag: főszerepben a só

Gherdán Katalin 2019 TDK XXXIV. OTDK különdíj
Földi Péter Elveszett kincsek nyomában – mobiltelefon alapú felfedezőjáték fejlesztése az ELTE Természetrajzi Múzeumában Harman-Tóth Erzsébet 2019 MSc  
Hencz Máté 20. századi szendehelyi nyersanyagkutatások ásványtani reambulációs vizsgálata Weiszburg Tamás 2019 TDK  
Hyskaj Ambra Természetes azbesztelőfordulások Albániában – út a környezeti kockázatbecsléshez Harman-Tóth Erzsébet 2019 MSc XVII. OFKD, különdíj.  International Meeting of Geohealth Scientists – GHC2020. Conference proceedings
Kovács Máté Fluor mobilizálódásának vizsgálata téglagyártás során Weiszburg Tamás 2019 MSc 40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára előadóülés (2020) Előadóülés kiadvány
Kulcsár Eszter A salgótarjáni Karancs-hg. hidrotermás ércesedésének modern teleptani vizsgálata B. Kiss Gabriella, Takács Ágnes (NFM), Prakfalvi Péter (MBFSZ) 2019 MSc Baksa Csaba nyomdokain - Tudományos szakülés
Mankovics Milán

Környezetásványtani vizsgálatok egy dunaújvárosi ipari nagyüzemnél

Weiszburg Tamás 2019 MSc Környezetkémiai Szimpózium, Siófok (2019). Goldschmidt Conference (2020)
Magyari Sándor István Schafarzik Ferenc nyomában: a bujáki "üveges" andezit, mint lehetséges pattintott kőeszköz-nyersanyag Gherdán Katalin 2019 TDK XXXIV. OTDK, Archeometriai Műhely (elfogadott kézirat)
Novák Lilla   Weiszburg Tamás 2019 TDK  
Schnepper Gans Patrícia Microstructure of cement paste exposed to chloride and sulfate salts Lovas A. György 2019 MSc  
Szili Dorina Környezeti ásványkiválás épületen belüli szennyvízcsatornában Weiszburg Tamás 2019 MSc  
Bálint Attila Ásványkémia használata a nyersanyagkutatásban B. Kiss Gabriella 2018 BSc  
Baranyi Dóra   Weiszburg Tamás 2018 TDK  
Bohus Attila Agyagásványok szerepének és változásának vizsgálata belvizes és nem belvizes talajokban (Nagykunság) Németh Tibor 2018 MSc  
Érsok Gábor Tantárgyközi oktatócsomag - főszerepben a só Gherdán Katalin 2018 TDK kari TDK II. helyezett
Földi Péter

Mobiltelefon alapú felfedezőjáték fejlesztése az ELTE Természetrajzi Múzeumában

Harman-Tóth Erzsébet 2018 MSc  
Hegedüs Máté A bánki Szent Borbála kutatóakna Hárshegyi Homokkő formációba sorolt rétegsorának előzetes vizsgálata Weiszburg Tamás 2018 TDK  
Kiss Péter Torlatarany eredetének (a primer ércesedés) nyomozásának lehetőségei B. Kiss Gabriella 2018 BSc  
Komori Zsolt Agyagásványok vizsgálati módszerei és alkalmazásaik, új megközelítések Németh Tibor 2018 MSc  
Laki Péter Az érdi Beliczay-sziget árterének nehézfém- és vasfeldúsulásának vizsgálata Németh Tibor 2018 MSc  
Lovász Anikó Tengeraljzati hidrotermás folyamatokhoz kötődő ércesedések (példák a Dinaridákból) B. Kiss Gabriella 2018 MSc CBGA 2018; 8. és 9. Kőzettan-Geokémiai Vándorgyűlés; GOOD Meeting (2018); ECROFI konferencia (2017), Silesia 2017 konferencia
Lőrincz Sarolta A Pricopan Masszívum (Észak-Dobrudzsa, Románia) granitoidjainak hidrotermális agyagosodása Németh Tibor 2018 MSc  
Magyari Laura A porcelán: nyersanyagtól a késztermékig a hollóházi porcelán példáján Gherdán Katalin 2018 BSc  
Magyari Sándor Schafarzik Ferenc nyomában: a bujáki üveges andezit mint lehetséges pattintott kőeszköz-nyersanyag Gherdán Katalin, Markó András (MNM) 2018 TDK kari TDK III. helyezett
Molnár Zsombor   Váczi Tamás, Pósfai Mihály 2018 MSc Kari TDK 1. helyezés (2018)
Németh Zoltán Kőzet-talaj kapcsolatok tokaj-hegyaljai példákon Weiszburg Tamás 2018 TDK, BSc  
Pók Dániel Kommunális hulladékégetésből származó pernye ásványtani jellemzése Schimek Éva, Weiszburg Tamás 2018 BSc  
Gelencsér Orsolya Agyagásványok klímajelző szerepe, különös tekintettel az arid klímára hazai és külföldi példák alapján Németh Tibor 2017 BSc  
Haibach Kata A lezárult hazai mangánbányászat jövőbeni környezeti hatásai Weiszburg Tamás 2017 BSc  
Kulcsár Eszter Szkarn ásványok: új lehetőség a kritikus elemek nyersanyagkutatásában B. Kiss Gabriella 2017 BSc  
Skoda Péter Vulkanogén masszív szulfid telepek stockwork zónájának fluidzárvány vizsgálata Casali Monte Loreto térségében (Északi-Appenninek, Olaszország) B. Kiss Gabriella 2017 MSc  
Timár Szabolcs Az ásványok evolúciójának bemutatása, valamint ritka és veszélyeztetett ásványok ismertetése a Kárpát-medencéből B. Kiss Gabriella és Weiszburg Tamás 2017 BSc  
Nagy Dávid Csontok mineralógiája Dódony István 2017 MSc 24th ISMANAM konferencia
Benyó Judit Termálvizek bakteriális közösségei és ásványkiválásai   Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás, Kukolya József 2016 BSc  
Oláh Erika A darnó-hegyi és a medvednica-hegységi vasérc indikációk összehasonlító genetikai vizsgálata B. Kiss Gabriella 2016 MSc folyóiratcikk
Schimek Éva Ipari fluoremisszió eredetének vizsgálata a Kiscelli Agyag esetében Weiszburg Tamás 2016 MSc  
Tóth Ágoston A meleg-hegyi hidrotermális breccsa vizsgálata B. Kiss Gabriella és Benkó Zsolt 2016 MSc  
Zádeczki Tibor A Sirok-1-es fúrás fellelhető anyagának újraértékelése: ásványtani, kőzettani és tudománytörténeti érdekességek B. Kiss Gabriella 2016 TDK OTDK (2017) tárgyjutalom
Stadler Tamás Szénhidrogén-szennyezés hatása agyagásványokra Németh Tibor 2016 BSc  
Zádeczki Tibor Tengeralatti lávafolyások vulkáni fáciesei, szemelvények a Dinaridákból és Egyiptomból B. Kiss Gabriella 2016 BSc  
Zagyva Tamás Apatit mineralógiája Dódony István 2016 BSc  
Schieder-Hájas Imola A Budapesti Hulladékhasznosító Mű pernyéjének környezeti ásványtani jellemzése betonadalékként való felhasználáshoz Weiszburg Tamás 2016 MSc  
Szikora Gergő A csontszén agráripari felhasználási lehetőségeinek ásványtani vizsgálata Weiszburg Tamás 2016 MSc  
  Antropogén eredetű változások a Garancsi tó környezeti állapotában, az elmúlt két évtizedben Weiszburg Tamás 2016    
Szabó Dávid Új magyarországi ásványfajok a pécs-vasasi égő szénmeddőkről Weiszburg Tamás 2016 TDK kari TDK (2016) 2. helyezés, OTDK (2017) 1. helyezés
Dallos Zsolt Csontleletek ásványtani vizsgálata és az apatit kristálykémiája röntgenpordiffrakciós módszerekkel Dódony István 2015 MSc  
Dénes Réka A Bolcana porfíros és Măgura epitermás ércesedés jellemzése és kapcsolatuk vizsgálata (Erdélyi-szigethegység) B. Kiss Gabriella 2015 MSc ISZA konferencia (2015), HUNGEO konferencia (2015), SGA konferencia (2015), ISGC (2014), SGER (2014)
Lovász Anikó Kromittelepek a Balkán-félszigeten: példa a Kukës-masszívumból (É-Albánia) B. Kiss Gabriella 2015 BSc  
Lőrincz Dalma A Balkán-félsziget nikkel laterites ércesedései: albániai és horvátországi példák B. Kiss Gabriella 2015 BSc  
Nagy Dávid Agyagásványok szerepe nehézfémek megkötésében barna erdőtalajokban Németh Tibor 2015 BSc  
Lukács Amanda Peperites bazalt blokkok vizsgálata az Avdella Melanzsban (Stragopetra-hegység, Görögország): a láva-vizes üledék kölcsönhatás eredményei B. Kiss Gabriella 2015 MSc  
Török Virág Ércindikációk vizsgálata az Észak-Darnó-hegy két völgyéből B. Kiss Gabriella 2015 TDK kari TDK (2015) 2. helyezés
Orbán Szabolcs Magmás és hidrotermás fázisok ásványtani és kőzettani vizsgálata Degrmen (Dél-Szerbia) Au-Cu porfíros érctelep esetében Kristály Ferenc, Márton István, Weiszburg Tamás 2015 TDK  
Arató Róbert A Recski Magmás Komplexum geo- es termokronológiája B. Kiss Gabriella, Takács Ágnes és Dunkl István 2014 MSc  
Benyó Judit Bioaeroszol és ásványok kölcsönhatásának vizsgálata beltéri   környezetben Tóth Erzsébet 2014 TDK  
Demeter Ármin A Tatai vár falrészleteinek kőzetdiagnosztikai vizsgálata, különös tekintettel a várfalak mállási jelenségeire Tóth Erzsébet 2014 MSc 6th MSCC (2015)
Demeter Ruben A két világháború között épült szabadkai és budapesti épületek homlokzati vakolóhabarcsainak összehasonlító ásványtani vizsgálata Tóth Erzsébet 2014 MSc 6th MSCC (2015)
Kapui Zsuzsa Az Észak-Appenninek területén található reppiai vulkanogén masszív szulfid telep fluidzárványos vizsgálata B. Kiss Gabriella 2014 MSc EMS konferencia (2014), ISGC konferencia (2014), 6th MSCC (2015)
Kovács Ivett Ritkaföldfém-dúsulás vizsgálata a mecseki  uránércesedés cserkúti területén B. Kiss Gabriella 2014 MSc 6th MSCC (2015), ISGC (2014)
Leskó Máté Ásványtani vizsgálatok az úrkúti magánérc karbonátos ás oxidos átmeneti zónájának feküjén Weiszburg Tamás 2014 MSc  
Magyar Levente The mineralogical characteristics and origin of secondary gold accumulation in brown clays from Bigar prospect, Western Timok, Serbia Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás és Márton István 2014 MSc SEG kongresszus (2014), 5th ISGC konferencia (2014)
Mozgai Viktória A Parádfürdő környéki ércesedés genetika célú vizsgálata B. Kiss Gabriella, Takács Ágnes és Dobosi Gábor 2014 MSc EMS konferencia (2014), ISGC konferencia (2014)
Kátay Zoltán Az ásványos összetétel és az agyagásványos jelleg hatása agyagbemosódásos barna erdőtalaj ólomadszorpciójára Németh Tibor 2014 MSc  
Oláh Erika Exhalációs vasérc genetikai vizsgálata a Darnó-hegyen B. Kiss Gabriella 2014 TDK OTDK (2015) 2. helyezés, ISGC konferencia (2014), folyóiratcikk
Oláh Erika Üledékes exhalációs vasércesedések a Dinaridák területén B. Kiss Gabriella 2014 BSc  
Pásztor Domokos A RedGold ércesedés vizsgálata és összehasonlítása a Woodjam és a Mount Polley ércesedésekkel (Brit Kolumbia, Kanada) B. Kiss Gabriella 2014 TDK kari TDK (2014) dicséret
Skoda Péter A Dinári-ofioltöv és a Vardar-zóna ofiolitjainak összehasonlítása Bosznia-Hercegovina területén B. Kiss Gabriella 2014 BSc  
Skoda Péter A Vardar-zóna egy peperites bazalt előfordulásának vizsgálata (Doboj Jug, Bosznia-Hercegovina) B. Kiss Gabriella 2014 TDK ISGC konferencia (2014)
Zagyva Tamás Vulkanológiai fáciesek és hidrotermás folyamatok jellemzése a Szarvaskői Bazaltban B. Kiss Gabriella 2014 TDK kari TDK (2014) 3. helyezés, OTDK (2015) különdíj, ISZA (2015), EMCC konferenciák (2016), folyóiratcikk
Czinger Dávid Gránátcsoport ásványainak kristálykémiája Dódony István 2014 BSc  
  A pálházai duzzasztott perlit optikai minőségromlásának vizsgálata Weiszburg Tamás 2014    
Kelemen Péter Az ausztráliai Mount Isa ércesedés összehasonlítása a típusterülettel, a Japánban található Besshivel B. Kiss Gabriella 2013 BSc  
Bors Viktória Agyagásványok vizsgálata szénhidrogén-származékokkal szennyezett talajok modellkísérleteiben Németh Tibor 2013 MSc  
Dallos Zsolt A pirit-markazit ásványcsoport ásványtana Dódony István 2013 BSc  
Molnár Zsuzsa Epigenetikus kvarc erezések genetikai vizsgálata medvednica-hegységi (Horvátország) és stragopetra-hegységi (Görögország) lelőhelyekben és ezek lehetséges kapcsolata a magyarországi darnó-hegyi előfordulásokkal B. Kiss Gabriella 2013 MSc ISGC konferencia (2014), ISZA konferencia (2013), folyóiratcikk
Sarrang Jenifer A felszínalatti szénelgázosítás technológiája és lehetséges alkalmazási területei Magyarországon B. Kiss Gabriella 2013 BSc  
Skublics László Simon Az ománi Semail Ofiolitos Komplexum  Lasail és Aarja vulkanogén masszív szulfid telepeinek bemutatása és ezek összehasonlítása a ciprusi típusterülettel B. Kiss Gabriella 2013 BSc  
Lévai Eszter Agyagásványok és zeolitok környezeti szerepe Dódony István 2013 BSc  
Topa Boglárka Anna Kárpát-Pannon térségi lelőhelyek amfibol azbesztjeinek ásványtani vizsgálata Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás 2013 MSc 5th MSCC és 3rd CEMC konferencia (2012)
Kulcsár Virág Papíripari rostos reject felhasználása a durvakerámia-gyártásban pórusképző adalékanyagként Weiszburg Tamás 2013 MSc  
Barna Imre A Szarvaskői-egység petrográfiai – geokémiai jellemzése és elhelyezkedése az Alpok-Kárpátok-Dinaridák rendszerében B. Kiss Gabriella és Molnár Ferenc 2012 MSc  
Dobrány Levente Ciprusi-típusú (tengeraljzati) vulkanogén masszív szulfid telepek jelentősége, kialakulása, jellemzői, példák bemutatása a Dinári Ofiolit Övből B. Kiss Gabriella 2012 BSc  
Fekete Szandra A Recski Magmás Érckomplexum fehérkői epitermás zónájának vizsgálata B. Kiss Gabriella, Molnár Ferenc, Zelenka Tibor és Takács Ágnes (konzulens) 2012 MSc  
Grozdics Tibor A dobšinai (Szlovákia) felhagyott azbesztbánya környezeti kockázatának ásványtani vizsgálata Tóth Erzsébet és Weiszburg Tamás (konzulens) 2012 MSc 5th MSCC és 3rd CEMC konferencia (2012)
Hargitai Anna Felhagyott szerbiai azbesztbányák környezeti kockázatának ásványtani vizsgálata Tóth Erzsébet és Weiszburg Tamás (konzulens) 2012 MSc 5th MSCC és 3rd CEMC konferencia (2012)
Horváth Attila A Gönci Kis-Sertés-hegy kőzetei és azok hidrotermás átalakulása B. Kiss Gabriella és Molnár Ferenc 2012 MSc  
Kavecsánszki Dóra A kálimetaszomatikus folyamatok vizsgálata Mátraszentimre környékén B. Kiss Gabriella és Molnár Ferenc 2012 MSc  
Kun Tivadar Hunor A porfíros és epitermás ércesedési fázisok kapcsolatának vizsgálata a Valea Morii (Kristyor, Erdélyi-szigethegység) Cu-Au érctelep kapcsán B. Kiss Gabriella, Molnár Ferenc, Márton István 2012 MSc SGER (2012)
Leskó Máté Szkarnércesedések jelentősége, típusai, az egyes típusok jellemzői, példák hazánkból és a környező országokból B. Kiss Gabriella 2012 BSc  
Lukács Amanda Vulkáni-üledékes tengeraljzati masszív szulfid telepek (Besshi-típus) bemutatása, példák citálása a közép-kelet-európai régióból B. Kiss Gabriella 2012 BSc  
Magyar Levente Kálimetaszomatózis az alacsony és magas szulfidizációs fokú epitermás rendszerekben B. Kiss Gabriella 2012 BSc  
Molnár Zsuzsa Epigén ércindikációk genetikai vizsgálata a Darnó-hegyen B. Kiss Gabriella 2012 TDK kari TDK (2012) 1. helyezés, OTDK (2013) 1. helyezés és különdíj, ISZA konferencia (2012), folyóiratcikk
Mozgai Viktória A riftesedés korai szakaszához fűződő ércteleptípusok, különös tekintettel a bazaltos rézércekre B. Kiss Gabriella 2012 BSc  
Nádasi Anna Éva A torlatokban felhalmozódó ásványok (arany, gyémánt és „drágakövek”) tulajdonságai különös tekintettel a fizikai sajátosságaikra (fajsúly, keménység) Gatter István 2012 BSc  
Ormándi Szilvia Szodalit rokon zeolitok ioncsere tulajdonságainak vizsgálata Dódony István 2012 MSc  
Szilágyi Péter Hidrotermás átalakulási zónák vizsgálata a Regéc környéki epitermás rendszer Zabarla-hegy és Serfőző-hegy közötti területén B. Kiss Gabriella és Molnár Ferenc 2012 MSc  
Turi Judit A recski Lejtakna hidrotermás ásványparagenezisének újravizsgálata B. Kiss Gabriella, Molnár Ferenc és Takács Ágnes 2012 MSc folyóiratcikk
Világosi Zoltán A Csető - hegy (Tolcsva, Tokaji - hegység) hidrotermás folyamatainak vizsgálata B. Kiss Gabriella, Molnár Ferenc és Takács Ágnes 2012 MSc  
Somogyi Dániel Azbesztterhelés felmérése az épített környezetben Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás 2012 MSc  
Lovas Péter Útszóró só környezeti hatásai, kloridion mobilizáció vizsgálata belterületi talajokban Weiszburg Tamás 2012 MSc  
Papp Richárd Sivatagi rózsák ásványtani vizsgálata Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás 2012 TDK kari TDK (2012) 3. helyezett
Arató Róbert Az Ilona-völgyi hidrotermás breccsa ásvány-, kőzettani vizsgálata és genetikája B. Kiss Gabriella 2011 TDK MSCC konferencia (2012)
Pásztor Domokos Tengeraljzati hidrotermás folyamatok és kőzetátalakulási jelenségek vizsgálata a Szarvaskői Bazaltban B. Kiss Gabriella 2011 TDK kari TDK (2011) 3. helyezés, OTDK (2013) dicséret, MSCC konferencia (2012), folyóiratcikk
Kis Annamária Mórágyi granitoidokban lévő cirkon változatok elkülönítése visszaszórt elektron és katódlumineszcens képek alapján Buda György, Urs S. Klötzli 2011 TDK OTDK (2013) 2. helyezés
Balázs Réka A réz megkötődésének komplex ásványtani és környezet-geokémiai vizsgálata egy barna erdőtalajon Németh Tibor 2010 MSc  
Meskó Zoltán Ólom viselkedése montmorillonitos talajban nedvesítési-szárítási ciklusok hatására Németh Tibor 2010 MSc  
  Szállóporok SiO2 tartalmának környezeti ásványtani jellemzése Weiszburg Tamás 2010    
Topa Boglárka Belélegezhető szemcsemérető kvarcpor mennyiségi vizsgálata Weiszburg Tamás, Lovas György 2010 TDK  
Drotár Eszter Zeolitosodás kaolinitből, földtani és cementipari vonatkozások Dódony István 2009 MSc  
  Az úrkúti karbonátos mangánérc ásványtani vizsgálata Weiszburg Tamás 2009 MSc  
  Korai beton műtárgyak anyagának vizsgálata és környezeti ásványtani értékelése Weiszburg Tamás 2009 MSc  
Mucsi Péter Milán A Darnói-egység ércindikációi a Darnó-hegyi Hosszú-völgyben Molnár Ferenc, Kiss Gabriella 2009 MSc  
Szabó Csilla Mária A Jarandol-medence (Szerbia) boráttelepének ásványtani, kőzettani, geokémiai sajátosságai és képződési folyamatai Molnár Ferenc, Kiss Gabriella 2009 MSc MinPet2009 konferencia
Lóránth Csanád Bizmut-telluridos ásványtársulás Gyöngyösorosziból Dódony István 2008 MSc  
Gál Benedek

The South Flinson Creek Deposit, Duluth Complex, Minnesota, U.S.A.

Molnár Ferenc 2008 MSc  
Kiss Gabriella

Submarine volcanic and hydrothermal processes in Triassic basaltic units of the Darnó Zone, Hungary

Molnár Ferenc 2008 MSc folyóiratcikk
Jeszenszky Zsuzsa Charactersitics of the low sulphidation type epithermal gold deposit at the Bomboly Hill, Mád, Tokaj Mts. Molnár Ferenc 2008 MSc  
Nagy Sándor Role of hyrothernal processes in formation of caves of the Buda Hills, Hungary Molnár Ferenc 2008 MSc  
Takács Ágnes A mátraszentimrei antimonitos telér ásványtani és genetikai vizsgálata Molnár Ferenc 2008 TDK OTDK (2009) 1. helyezés
Győri Orsolya, Szabó Richárd Budai-hegységi hidrotermális kalcittelérek és ásványparagenezisük összehasonlító vizsgálata Molnár Ferenc, Poros Zsófia 2008 TDK OTDK (2009) 3. helyezés
Pénzes Tímea Rétegszilikátok elektronsugaras szerkezetvizsgálatainak korszerű módszerei, különös tekintettel az agyagásványokra Dódony István 2007 MSc  
Tuba Györgyi

Hydrothermal alteration of the footwall rocks of the Sudbury Igneous Complex, Canada

Molnár Ferenc 2007 MSc  
Poros Zsófia Reconstruction of paleo-fluid circulation and fracture systems of the Mórágy Granite, Hungary) im the boreholes at Bátaapáti Molnár Ferenc 2007 MSc  
Kiss Péter Comparative studies on the volcanic and hydrothermal processes of the Tokaj Mts. (Hungary) and the Slanské Mts. (Slovakia) Molnár Ferenc 2007 MSc  
Part Róbert

Vein and hydrothermal aletartion systems in the Mély valley at Óhuta (Tokaj Mts, Hungary)

Molnár Ferenc 2007 MSc  
Vágó Edina Hydrothermal processes on the Lahóca Hill at Recsk on the basis of fluid inclusion studies of enargite using infrared microscopy Molnár Ferenc 2007 MSc  
Péntek Attila Origin of Pge mineralization in the footwall units of the Sudbury Igneous Complex, Wisner area, North Range Molnár Ferenc, David H. Watkinson 2006 MSc  
Kupi László Mineralogy, petrology and genetic evaluation of the high sulfidation type epithermal mineralization on the Lahóca Hill, Recsk ore complex, Hungary Molnár Ferenc 2006 MSc  
Jung Péter Characterization and genetic evaluation of hydrothermal mineralization in the Veresvár area, Recsk ore complex, Hungary Molnár Ferenc 2006 MSc  
Szabó Bernadett Frecature development in the Variscan granite unit of the Mecsek Mts., Hungary, on the basis of studies on fluid inclusion planes. Molnár Ferenc 2006 MSc  
Cora Ildikó, Orbán Richárd Tuba Györgyi Az úrkúti karbonátos mangántelep mikro lépté kû ásványtani vizsgálata Weiszburg Tamás, Pekker Péter 2006 TDK OTDK (2007) 1. helyezés
Gál Benedek, Poros Zsófia A Hárshegyi Homokkõ Formáció hidrotermá- lis képzõdményeinek vizsgálata Molnár Ferenc 2006 TDK OTDK (2007) 1. helyezés
Kiss Gabriella Szubmarin vulkanizmushoz kapcsolódó hidro ter más események jellemzése a Darnó-zóna párnaláváiban Molnár Ferenc 2006 TDK kari TDK (2006) 2. helyezés, OTDK (2007) 2. helyezés
Nagy Sándor A Ferenc-hegyi-barlang hidrotermás ásványkiválásai Molnár Ferenc 2006 TDK OTDK (2007) 3. helyezés
Kiss Gabriella A Balatonfelvidéki Homokkőben található geodák ásványtani és genetikai vizsgálata Molnár Ferenc 2005 TDK kari TDK (2005) 2. helyezés
  Ülepedő és szálló por anyagának ásványtani jellemzése, különös tekintettel az egészségügyi hatásokra Weiszburg Tamás 2005 MSc  
Nagy Sándor, Vojnits Anna A Sátorkőpusztai-barlang ásványtani vizsgálata Weiszburg Tamás 2005 TDK  
Pogány Attila Mineralogical and genetic studies on the low sulphidation type epithermal mineralization of the Recsk ore complex, NE-Hungary Molnár Ferenc 2005 MSc  
Viktorik Orsolya Characterization of the gold mineralization in the high sulphidation type epithermal system of the Recsk ore complex, NE-Hungary Molnár Ferenc 2005 MSc  
Jáger Viktor

Hydrothermal processes of the Szerencs Hill area in the Tokaj Mts., NE Hungary

Molnár Ferenc 2004 MSc  
Mohai Rita Archaeometry of iron slags from NE-Hungary Molnár Ferenc 2004 MSc  
Prohászka András Role of fracture systems in the diorite intrusion of the Pázmánd-2 borehole (Velence Mts., Hungary) Molnár Ferenc 2004 MSc  
Tóth Anita Genetic studies on the sulphide mineralization in the Rudabánya ore deposit Molnár Ferenc 2004 MSc  
Farkas Izabella Melinda Ásványtani vizsgálatok levegőből ülepedő pormintákon Weiszburg Tamás 2004 TDK OTDK (2005) 1. helyezés
Nagy István, Varga Gábor Két csiszolt kőbalta archeometriai vizsgálata Weiszburg Tamás 2004 TDK OTDK (2005) különdíj
Péntek Attila Magmás, hidrotermális és metamorf folyamatok rekonstrukciója a Szarvaskői Egység gabbrópegmatitjaiban Molnár Ferenc 2004 TDK OTDK (2005) 1. helyezés
  Ásványtani-kristálytani vizsgálatok magyarországi rostos zeolitokon Weiszburg Tamás 2003 MSc  
Hefner Zsolt Mineralogical and petrological studies on the ore deposit in the Far West Zone, Victoria Mine, Sudbury, Canada Molnár Ferenc, David H. Watkinson 2003 MSc  
Waczek Zsófia Mineralogical and petrological studies on the granophyre unit of the Sudbury Igneous Complex with special reference to fluid mobilization processes Molnár Ferenc, David H. Watkinson 2003 MSc  
Benkó Zsolt Reconstruction of Varsican and Alpean fluid circulation processes in the fracture system of the Velence Granite Formation on the basis of studies on fluid inclusion planes Molnár Ferenc, David H. Watkinson 2003 MSc  
Bükös Melinda Csilla Rézbányai anomáliás granditok Dódony István 2002 TDK OTDK (2003) kiemelt dicséret
Benkó Zsolt Variszkuszi és alpi fluidummobilizációs folyamatok nyomonkövetése a velencei-hegységi gránit repedésrendszereiben fluidzárványsíkok vizsgálata alapján Molnár Ferenc 2002 TDK OTDK (2003) 3. helyezés
Jáger Viktor Tefrites összetételû teleptelér és feketepala kontak tu sán fellépõ metaszomatikus-hidrotermás ha tások a Kelet-Mecsekben Molnár Ferenc 2002 TDK OTDK (2003) dicséret
Mohai Rita Archeometriai vizsgálatok bronzkori öntvénye ken Molnár Ferenc 2002 TDK OTDK (2003) kiemelt dicséret
Szilágyi Veronika, Szinger Balázs A gyöngyösvisontai lignitbánya másodlagos, kristályos karbonát-konkrécióinak ásványtani és genetikai vizsgálata Weiszburg Tamás, Horváth Zoltán 2002 TDK OTDK (2003) 1. helyezés
Pekker Péter Az Eplényi Mészkõ Formáció úrkúti kifejlődésének mikromineralógiai és agyagásványtani vizsgálata Weiszburg Tamás, Polgári Márta 2002 TDK OTK (2003) 2. helyezés
Tóth Erzsébet A magyarországi azbesztfelhasználás környezeti ásványtani vizsgálata Weiszburg Tamás 2001 MSc  
Németh Péter Különbözõ tércsoportú vezuviánok a Kõszárhegyrõl Dódony István 2000 TDK OTDK (2001) különdíj
Mizák József, Tóth Erzsébet, Varga Zsuzsanna Az úrkúti mangánérc agyagfrakciójának ásványtani vizsgálata Weiszburg Tamás 2000 TDK OTDK (2001) 1. helyezés
Papucs András, Gál Judit Pányik környékének ásványtani vizsgálata Weiszburg Tamás 2000 TDK OTDK (2001) különdíj
Szentpéteri Krisztián Mineralogical and petrological studies on the Copper Cliff North offset dike Sudbury, Canada Molnár Ferenc, David H. Watkinson 1999 MSc  
Csoma Anita Diagenesis of the Környe Limestone Formation Molnár Ferenc, Mindszenty Andrea 1998 MSc  
Bajnóczi Bernadett Hydrothermal processes of the Regéc caldera, Tokaj Mts. (NE-Hungary) Molnár Ferenc 1997 MSc  
Tihor Gyöngyi Mineralogical, petrological, geochemical and ore processing studies on the banded iron formation of the Cerro Altamira Mine (Venezuela) Molnár Ferenc 1997 MSc