Fokozatot szerzett doktoranduszaink kutatási témái

Név Doktori disszertáció címe Témavezető(k) Védés éve
Kovács Ivett Hidrotermás agyag- és APS ásványtársulások képződése a Velencei-hegységben Németh Tibor (konzulensek: B. Kiss Gabriella, Benkó Zsolt) 2020
Dallos Zsolt Csontok ásványtani vizsgálata Dódony István 2020
Hargitainé Molnár Zsuzsa Nyersanyagok és indikációik geológiai és ásványtani vizsgálata, különös tekintettel az Észak-Dunántúlon észlelt urán és ritkaföldfém nyomokra B. Kiss Gabriella  2019
Ormándi Szilvia Szintetikus és geológiai folyamatokban képződött szodalit-rokon zeolitok kristályszerkezeti és -kémiai vizsgálata Dódony István 2017
Jáger Viktor A Kelet-Mecsek kora-kréta vulkanizmusához kapcsolódó hidrotermális folyamatok és ércindikációk Molnár Ferenc 2016
Győri Orsolya Paleofluidum-áramlási események nyomozása dunántúli-középhegységi mezozoos karbonátokban Molnár Ferenc, Mindszenty Andrea 2015
Cora Ildikó Ásványok és szervetlen kristályok szerkezetvizsgálata Dódony István 2014
Gál Benedek The influence of magmatic processes and late-magmatic fluid-segregation on the Cu-Ni-PGE mineralization of the South Kawishiwi Intrusion (Duluth Complex, Minnesota) Molnár Ferenc 2013
Tuba Györgyi Multiple hydrothermal systems in the footwall of the Sudbury Igneous Complex: fluid characteristics, associated alteration, and the role in footwall-type "low-sulphide" Cu-(Ni-)PGE sulphide mineralization Molnár Ferenc 2013
Farkas Izabella Melinda A Gyöngyösoroszi térségében található bányabérci meddőhányó környezetásványtani és geokémiai vizsgálata Weiszburg Tamás, Szabó Csaba  2012
Kiss Gabriella A Neotethys előrehaladott riftesedéséhez kötődő bazaltos tengeralatti vulkanizmus és a kapcsolódó hidrotermás folyamatok ásványtani, kőzettani és geokémiai jellemzői Északkelet-Magyarországon és a Dinaridákban Molnár Ferenc 2012
Poros Zsófia Fluid migration and porosity evolution in the Buda Hills, Hungary - selected examples from Triassic and Paleogene carbonate rocks Molnár Ferenc, Mindszenty Andrea 2012
Péntek Attila Partial melting and melt segregation within the contact aureole of the Sudbury Igneous Complex (Ontario, Canada) and their significance in hydrothermal Cu-Ni-PGE mineralization of the footwall Molnár Ferenc, David H. Watkinson 2010
Szentpéteri Krisztián Geology and mineralization of the proximal Worthington offset area in the Sudbury Igneous Complex, Canada Molnár Ferenc 2009
Benkó Zsolt Reconstruction of multi-phase fluid flow history and tectonic evolution in a Variscan granite intrusion (Velence Mts., Hungary) Molnár Ferenc 2008
Tóth Erzsébet A glaukonit-szeladonit csoport analitikája és kristálykémiája, hazai képződmények adatai alapján Weiszurg Tamás 2008
Zajzon Norbert Ásványtani és geokémiai vizsgálatok a perm / triász határon, magyarországi szelvényekben  Weiszburg Tamás 2006
Kovácsné Kis Viktória Az SiO2-térháló szerkezetének vizsgálata mikro- és nanokristályos, illetve amorf mintákon Dódony István 2005