Most futó kutatások

Hallgató neve Téma címe Témavezető neve Védés várható éve Szint Eredmények, további konferenciák
Ádámcsik Árpád Az ostrai VMS ércesedés ásványtani, geokémiai jellemzése B. Kiss Gabriella (konzulens: Márton István, Orbán Szabolcs) 2022/2023 MSc  
Balázs Beatrix-Boglárka Az ostrai VMS ércesedést létrehozó hidrotermás rendszer modellezése fluidzárvány vizsgálatok alapján B. Kiss Gabriella (konzulens: Márton István, Orbán Szabolcs) 2022/2023 MSc  
Bartus Annamária Barbara A cink adszorpciós kapacitásának vizsgálata barna erdőtalajon Németh Tibor 2020/2021 MSc  
Csontos Katalin Kalkopirit betegség szfaleritben: esettanulmány a Recski Érces Komplexum karbonátos mellékkőzetének érces mintáiból Biró Máté 2019/2020 TDK  
Csontos Katalin Magyaoroszági metamorf területek  epigenetikus-hidrotermális ércképződési folyamatainak rekonstrukciója Molnár Ferenc 2023/2024 MSc  
Catherine Ellonye Environmental impact of mercury on water bodies due to illegal small-scale gold mining in Ghana and how these mercury polluted water can be treated   2020 MSc  
Sharoon Daud <szennyvizes altéma> Weiszburg Tamás 2021/2022 MSc  
Assel Davletova Ferrokróm gyártási hulladék (porlódó bázikus salak) és a karbonáttá alakított termék környezeti ásványtani vizsgálata Harman-Tóth Erzsébet 2021/2022 MSc  
Prasetyo Dhimaz Galih Fluor a tunéziai foszfogipszben: a vízben oldható és oldhatatlan fázisok mennyiségének és minőségének meghatározása azonosítása Harman-Tóth Erzsébet 2020/2021 MSc  
Grosz Mátyás Miocén vulkáni kőzetek újratérképezése Nagybárkány (Cserehát) környékén Weiszburg Tamás 2019/2020 TDK  
Janka Péter Miocén vulkáni kőzetek újratérképezése Nagybárkány (Cserehát) környékén Weiszburg Tamás 2019/2020 TDK  
Kimaiyo Netty Jeruto Környezeti fluoridterhelés Kenyában Weiszburg Tamás 2020/2021 MSc  
Helmeczi Kristóf Pálházai perlit Weiszburg Tamás 2020/2021 BSc  
Irshad Isma Tengerbe lerakott szulfidos bányameddők (Calancan Bay, Marinduque, Fülöp-szigetek) utóélete: 30 évnyi mállás és vízi osztályozás nyomai Harman-Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás 2021/2022 MSc  
Izsó Evelin, Vécsei Enikő Agyagásványok paleotalajban Németh Tibor (konzulens: Szeberényi Tibor) 2021/2022 TDK  
Jávorcsik Réka Az érctől a meddőig: bányászati technológiai hulladékok a Mátra példáján Weiszburg Tamás 2019/2020 BSc  
Kovács Máté

Fluor mobilizálódásának vizsgálata a téglagyártás folyamán

Weiszburg Tamás 2020 MSc  
Lipp Kristóf A rudabányai szfalerit genetikai vizsgálata B. Kiss Gabriella (konzulens: Földessy János, ifj. Kasó Attila) 2022/2023 TDK  
Assel Maussymbay   Harman-Tóth Erzsébet 2020/2021 MSc  
Mészáros Dániel, Mezei Máté Márk A Kisalföld alatti Pásztori vulkán analcimjának a genetikája Weiszburg Tamás, Józsa Sándor      
Molnár Bendegúz <Arab-Núbiai ércesedés>   2020/2021 BSc  
Walaa Abu Naja <szennyvizes altéma > Weiszburg Tamás 2021/2022 MSc  
Houamsavanthong Ounheuane Mineralogical aspects of soil compaction - a study on Chernozems Németh Tibor 2020/2021 MSc  
Amir Shabrin

Solid deposits on gas engine – a mineralogical study

Harman-Tóth Erzsébet 2020/2021 MSc  
Mohammad Shahwar A rudabányai baritgenerációk genetikája fluidzárvány vizsgálatok alapján B. Kiss Gabriella (konzulens: Földessy János, ifj. Kasó Attila) 2022/2023 MSc  
Salamon Botond  A szarvaksői Fe-Ti ércese4dés nyomelemei Molnár Ferenc 2022/2023 TDK  
Stieber Bence Miocén vulkáni kőzetek újratérképezése Nagybárkány (Cserehát) környékén Weiszburg Tamás 2019/2020 TDK  
Szalkai Ábel Csódi hegyi telérek dácitjának térképezése és kontaktjának a vizsgálata Biró Máté, Weiszburg Tamás 2019/2020 TDK  
Mohammed Badreldin Ibrahim Yahya Szudáni réz-arany ércesedés genetikai célú vizsgálata Weiszburg Tamás 2020/2021 MSc  
Zelenka Zoltán Ásványok evolúciója (szén) Harman-Tóth Erzsébet 2021/2022 BSc