Oktatás

Oktatott tantárgyaink a Földrajz BSc szakon (2016-ig)

kód tantárgy   szemeszter kredit óraszám oktatók
      1 2 3 4 5 6      
lh1c1780 Földrajzi anyagismeret - ásványtan (ea) / Introduction to Mineralogy kötelező x           1 1 Weiszburg Tamás
lh1c2780 Földrajzi anyagismeret - ásványtan (gy) kötelező x           2 2 Kis Annamária, Németh Tibor, Gherdán Katalin