Oktatás

Oktatott tantárgyaink a Földtudomány BSc szakon (tanterv 2016-ig)

kód tantárgy   szemeszter kredit óraszám oktatók
      1 2 3 4 5 6      
gg1c1K50 Földtudományi anyagismeret és ásványtan (ea) kötelező x           1 1 Weiszburg Tamás
gg1c2K26 Földtudományi anyagvizsgálati módszerek (gy) kötelező     x       2 2 B. Kiss Gabriella, Dallos Zsolt, Lovas György, Németh Tibor, Molnár Zsuzsa, Weiszburg Tamás és kollégák az Általános és Alkalmazott Földtani, a Kőzettan-Geokémiai ill. az Őslénytani Tanszékről
gg1c1G50 Ásványtan I. (ea) geológia specializációt választóknak kötelező     x       2 2 Weiszburg Tamás, Gherdán Katalin
gg1c4G50 Ásványtan I. (labgy) geológia specializációt választóknak kötelező     x       2 2 Weiszburg Tamás, Gherdán Katalin, Schimek Éva
gg1c1K30 Nyersanyagok és energiaforrások (ea) geológia specializációt választóknak kötelező     x       2 2 B. Kiss Gabriella, Mindszenty Andrea, Pogácsás György
gg1c1G51 Ásványtan II. (ea) geológia specializációt választóknak kötelező       x     1 1 Weiszburg Tamás, Gherdán Katalin
gg1c4G51 Ásványtan II. (labgy) geológia specializációt választóknak kötelező       x     2 2 Weiszburg Tamás, Gherdán Katalin, Schimek Éva
gg1c1Y13 Ásványrendszertan (ea) választható       x     3 3 Dódony István
gg1c1Y22 Európa ásványi nyersanyagai és bányakincsei (ea) választható       x   x 2 2 B. Kiss Gabriella
gg1c2Y15 Opakásványok mikroszkópos vizsgálata (gy) választható       x   x 2 2 B. Kiss Gabriella
gg1c1Y18 Hidrotermás ásványképződés (ea) választható       x   x 2 2 B. Kiss Gabriella
gg1c1Y25 Környezeti ásványtan (ea) választható       x     2 2 Weiszburg Tamás, Harman-Tóth Erzsébet
gg1c1Y23 Műszeres anyagvizsgálat (ea) választható       x     1 1 Németh Tibor
gg1c2Y23 Műszeres anyagvizsgálat (gy) választható       x     2 2 Németh Tibor
gg1c1G09 Szilárd ásványi nyersanyagok (ea) geológia specializációt választóknak kötelező         x   2 2 B. Kiss Gabriella, Bíró Lóránt
gg1c2G09 Szilárd ásványi nyersanyagok (gy) geológia specializációt választóknak kötelező         x   1 1 B. Kiss Gabriella, Molnár Zsuzsa, Bíró Lóránt
gg1c1Y80 Ásványtan III. (ea) választható         x   2 2 Weiszburg Tamás
gg1c1Y65 Kőzetalkotó ásványok kristálykémiája (ea) választható         x   2 2 Dódony István
gg1c1Y66 Elektronmikroszkópia és alkalmazásai (gy) választható         x   2 2 Dódony István
gg1c1Y67 Agyagásványok és átalakulásaik választható         x   2 2 Németh Tibor
gg1c1Y24 Röntgendiffrakciós fázis-analízis választható         x   2 2 Lovas György
gg1c1Y68 Agyagásványok környezet-geokémiai szerepe (ea) választható           x 2 2 Németh Tibor
gg1c1SZDGL Szakdolgozati szeminárium kötelező           x 10   valamennyi oktatónk