Oktatás

Oktatott tantárgyaink a Geológus MSc szakon (2016-ig)

kód tantárgy   szemeszter kredit óraszám oktatók
      1 2 3 4      
gg2n1101 Kőzetalkotó ásványok (ea) kötelező x       2 2 Dódony István
gg2n1408 Műszeres anyagvizsgálat I. (ea) kötelezően választható x       2 2 Németh Tibor, Dallos Zsolt
gg2n1410 Magmás, hidrotermás és metamorf folyamatok nyersanyagai (ea) kötelezően választható x   x   2 2 B. Kiss Gabriella
gg2n4410 Magmás, hidrotermás és metamorf folyamatok nyersanyagai (gy) kötelezően választható x   x   2 2 B. Kiss Gabriella
gg2n1413 Kőeszközök, kerámiák és fémek archaeometriája (ea) kötelezően választható x   x   2 2 T. Bíró Katalin, Szakmány György, B. Kiss Gabriella
gg2n4413 Kőeszközök, kerámiák és fémek archaeometriája (gy) kötelezően választható x   x   2 2 T. Bíró Katalin, Szakmány György, B. Kiss Gabriella
gg2n1409 Műszeres anyagvizsgálat II. (ea) kötelezően választható   x     1 1 Németh Tibor, Dallos Zsolt
gg2n4409 Műszeres anyagvizsgálat II. Kezdő (gy) kötelezően választható   x     2 2 Németh Tibor, Dallos Zsolt
gg2n4409h Műszeres anyagvizsgálat II. Haladó (gy) kötelezően választható   x     2 2 Németh Tibor, Dallos Zsolt
gg2n1406 Kristálykémia (ea) kötelezően választható   x     2 2 Dódony István
gg2n1412 Nyersanyagkutatás (ea) kötelezően választható   x   x 2 2 B. Kiss Gabriella, Bíró Lóránt
gg2n1414 Folyadékzárvány vizsgálatok és földtani alkalmazásaik (ea) kötelezően választható   x   x 2 2 B. Kiss Gabriella
gg2n6416 Magmás és metamorf területek ásványai, kőzetei és nyersanyagai terepgyakorlat (gy) kötelezően választható   x     2 2 B. Kiss Gabriella, Józsa Sándor, Sági Tamás
gg2n1407 Felsőfokú kristálytan (ea) kötelezően választható     x   2 2 Dódony István
gg2n4415 Anyagvizsgálati projektmunka (gy) kötelezően választható     x   2 2 B. Kiss Gabriella, Józsa Sándor, Sági Tamás
gg2n4582 Műszeres anyagvizsgálati praktikum (gy) szabadon választható x       2 2 Németh Tibor, Dallos Zsolt
gg2n1581 Elektronoptikai módszerek (ea) szabadon választható x       2 2 Dódony István
gg2n1563 Ásványi nyersanyagok és felhasználásuk környezeti kérdései (ea) szabadon választható x       2 2 B. Kiss Gabriella
gg2n4603 Transzmissziós elektronmikroszkópia gyakorlati alkalmazásai (gy) szabadon választható x   x   2 2 Kovácsné Kis Viktória
gg2n1579 Mennyiségi és minőségi röntgendiffrakciós fázisanalízis (ea) szabadon választható   x     2 2 Lovas György
gg2n4579 Mennyiségi és minőségi röntgendiffrakciós fázisanalízis (gy) szabadon választható   x     2 2 Lovas György
gg2n1564 Hidrotermális rendszerek ásványtana és geokémiája (ea) szabadon választható   x   x 2 2 B. Kiss Gabriella
gg2n1578 Agyagásványok és átalakulásaik (ea) szabadon választható   x   x 2 2 Dódony István, Lovas György, Németh Tibor
gg2n1590 Agyagásványok a vadózus zónában (ea) szabadon választható     x   2 2 Németh Tibor
gg2n7115 Diplomamunka szeminárium 1. kötelező     x   10   valamennyi oktatónk
gg2n7117 Diplomamunka szeminárium 2. kötelező       x 20   valamennyi oktatónk