Oktatás

Oktatott tantárgyaink a Geológus MSc szakon (tanterv 2017-től)

kód tantárgy   szemeszter kredit óraszám oktatók
      1 2 3 4      
geoanal000g17em Műszeres geoanalitika kötelező x       3 3 Ásványtani és Kőzettan-Geokémiai Tanszékek oktatói
geoanal000g17gm Műszeres geoanalitika gyakorlat kötelező x       3 2 Ásványtani és Kőzettan-Geokémiai Tanszékek oktatói
haladoasv0g17em Haladó ásványtan (ea) specializáción kötelező x       2 2 Weiszburg Tamás
haladoasv0g17lm Haladó ásványtan (labgy) specializáción kötelező x       3 2 B. Kiss Gabriella, Kis Annamária
erctelep00g17em Ércteleptan (ea) specializáción kötelező   x     2 2 B. Kiss Gabriella
erctelep00g17lm Ércteleptan (gy) specializáción kötelező   x     3 2 B. Kiss Gabriella
alkmuszi10g17vm Alkalmazott műszeres anyagvizsgálat 1. kötelezően választható   x     5 3 Németh Tibor
alkkristalg17vm Alkalmazott kristálytan specializáción köt.vál.   x     3 2 Kovácsné Kis Viktória
hasvszakirg17em Haladó ásványtani szakirodalom feldolgozási praktikum specializáción köt.vál.   x     2 2 Harman-Tóth Erzsébet
technoanygg17vm Technológiai anyagok specializáción köt.vál.   x     3 2 Weiszburg Tamás
talajasvnyg17vm Talajásványtan (ea) specializáción köt.vál.   x     3 2 Németh Tibor
hkornyasvag17vm Haladó környezeti ásványtan (ea) specializáción köt.vál.   x     3 2 Harman-Tóth Erzsébet
melyfuras0g17em Mélyfúrás és bányászat (ea) specializáción köt.vál.   x     3 2 B. Kiss Gabriella, Bíró Lóránt és külső előadók
femuveg000g17lm Fém és üveg archeometria praktikum (labgy) specializáción köt.vál.   x     3 2 B. Kiss Gabriella, Gherdán Katalin
archeometrg17em Archeometria specializáción köt.vál.   x     4 3 Szakmány György, T. Bíró Katalin, B. Kiss Gabriella, Gherdán Katalin
diplgeol01g17dm Diplomamunka szeminárium 1. kötelező     x   10   valamennyi oktatónk
alkmuszi20g17vm Alkalmazott műszeres anyagvizsgálat 2. köt.vál     x   5 3 Németh Tibor
nyersanyagg17gm Nyersanyagkutatás köt.vál     x   2 1 B. Kiss Gabriella, Bíró Lóránt
hmikrszkopg17vm Haladó mikroszkópiai módszerek specializáción köt.vál.     x   3 2 Kovácsné Kis Viktória
hfazisanalg17vm Haladó fázisanalitika specializáción köt.vál.     x   5 3 Weiszburg Tamás
helemanal0g17vm Haladó elemanalitika specializáción köt.vál.     x   3 2 Weiszburg Tamás
fluidzrvnyg17lm Fluidzárvány vizsgálatok és földtani alkalmazásaik specializáción köt.vál.     x   3 2 B. Kiss Gabriella
hidrotmercg17em Hidrotermás rendszerek és ércképző folyamataik specializáción köt.vál.     x   3 2 B. Kiss Gabriella
magmmetercg17em Magmás és metamorf ércképző folyamatok specializáción köt.vál.     x   3 2 B. Kiss Gabriella
alkagyag00g17vm Alkalmazott agyagásványtan specializáción köt.vál.     x   4 3 Németh Tibor
diplgeol02g17dm Diplomamunka szeminárium 2. kötelező       x 20   valamennyi oktatónk