Oktatás

Oktatott tantárgyaink a Környezettudomány MSc szakon (2016-ig)

kód tantárgy   szemeszter kredit óraszám oktatók
      1 2 3 4      
aa2n1143 Környezeti méréstechnikák 1. (ea) alapozó és törzsanyag x       1 1 Németh Tibor, Dallos Zsolt
aa2n1143e Environmental analytical techniques 1. (lecture) basic and core courses x       1 1 Lovas György
aa2n4143 Környezeti méréstechnikák 1. (gy) alapozó és törzsanyag x       2 2 Németh Tibor, Dallos Zsolt
aa2n4143e Environmental analytical techniques 1. (practice) basic and core courses x       2 2 Lovas György
aa2n1141 Környezeti mintavételezés 1. (ea) alapozó és törzsanyag x       3 2 Weiszburg Tamás
aa2n1141e Environmental sampling 1. (lecture) basic and core courses x       3 2 Weiszburg Tamás
aa2n4140 Laboratóriumi mintaelőkészítés (labgy) alapozó és törzsanyag x       2 2 Lovas György
aa2n4140e Laboratory sample preparation (laboratory) basic and core courses x       2 2 Lovas György
aa2n6100 Terepgyakorlat (gy) alapozó és törzsanyag x       2 2 Harman-Tóth Erzsébet
aa2n6100e Field work (practice) basic and core courses x       2 2 Weiszburg Tamás
aa2n4041 Környezetanalitikai laboratórium (labgyak) alapozó és törzsanyag x       2 2 Tatár Enikő, Weiszburg Tamás, Dódony István, Lovas György, Barkács Katalin, Sinkó Katalin
aa2n4041e Environmental analysis laboratory practice basic and core courses x       2 2 Tatár Enikő, Weiszburg Tamás, Dódony István, Lovas György, Barkács Katalin, Sinkó Katalin
aa2n1144 Környezeti méréstechnikák 2. (ea) alapozó és törzsanyag   x     1 1 Németh Tibor, Dallos Zsolt
aa2n4144 Környezeti méréstechnikák 2. (gy) alapozó és törzsanyag   x     2 2 Németh Tibor, Dallos Zsolt
aa2n1142 Környezeti anyagok (ea) alapozó és törzsanyag   x     3 2 Weiszburg Tamás
aa2n1142e Environmental materials (lecture) basic and core courses   x     3 2 Weiszburg Tamás
aa2n4506 Környezeti ásványtan (gy) specializáción választható   x     3 2 Harman-Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás
aa2n4506 Environmental mineralogy (practice) environmental Earth science specialization   x     3 2 Harman-Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás
aa2n1527 Üzemlátogatás szabályozottan választható     x   2   Weiszburg Tamás
aa2n1527e Facility visiting (practice) elective courses     x   2   Weiszburg Tamás
aa2n1506 Környezeti ásványtan (ea) specializáción választható       x 2 1 Harman-Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás
aa2n1506e Environmental mineralogy (lecture) environmental Earth science specialization       x 2 1 Harman-Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás
aa2n8000b Környezettudományi szintézis (ea) szabályozottan választható       x 2 2 Weiszburg Tamás
aa2n8022 Diplomamunka konzultáció I. alapozó és törzsanyag     x   10   valamennyi oktatónk
aa2n8033 Diplomamunka konzultáció II. alapozó és törzsanyag       x 16   valamennyi oktatónk