Oktatás

Oktatott tantárgyaink az osztatlan tanárszakokon

kód tantárgy   szemeszter kredit óraszám oktatók
      1 2 3 4 5 6 7 8      
gx5t1002 Ásványtan (ea) kötelező x               2 1 Weiszburg Tamás
gx5t4002 Ásványtan (gy) kötelező x               1 1 Kis Annamária
ga5t6001 Terepgyakorlat (1) (ásványtan) kötelező x               2 2 Kis Annamária
gx5t1t01 Földtudományi alapok (ea) alapozó ismeretek       x   x     2 2 Gherdán Katalin, Weiszburg Tamás
kk5t1fd1 Ásványtan-kristálykémia (ea) Az önálló képzési szakasz ismeretkörei (18 kredit)ebből a kémia  szakmai ismeretei 12 kredit               x 2 2 Kis Annamária, Weiszburg Tamás
kk5t1fd1 Ásványtan-kristálykémia (gy)               x 2 2 Kis Annamária
gx5t6012 Terepgyakorlat  szabadon választható   x   x   x   x 2 2 Kis Annamária