Sikerek az ISZA-n és az OTDK-n

2023. március 31-április 1. között került megrendezésre Nagybörzsönyben az LIII. Ifjú Szakemberek Ankétja. A hosszú hagyományra visszatekintő rendezvényt a Magyar Geofizikusok Egyesülete és a Magyarhoni Földtani Társulat közösen szervezi, résztvevői 35 év alatti geológus és geofizikus hallgatók és fiatal kutatók. A rendezvényen a fiatalok nemcsak bemutatják kutatási eredményeiket, hanem a zsűri által legjobbnak ítélt munkák szerzőit díjazzák is. Az idei évben tanszékünket több fiatal is képviselte a rendezvényen; részt vett Horváth Laura és Salamon Botond BSc hallgatók, Lipp Kristóf és Balázs Beatrix-Boglárka MSc hallgató és Biró Máté PhD hallgató is. Az elméleti kategória 3. helyezését és a közönségdíjat Horváth Laura és szerzőtársai nyerték A newly discovered combustion metamorphic complex in the Miocene coal-bearing sedimentary units of Salgótarján Basin, Novohrad-Nógrád UNESCO Global Geopark című munkájukkal, míg Salamon Botond (Re-examination of the wehrlite from Denevér-táró at Szarvaskő, Hungary: petrographic characteristics and sulphide melt inclusions című munkájával) a Böck Hugó különdíjat, Balázs Beatrix-Boglárka és szerzőtársai (Preliminary petrography and fluid inclusion data from the Ostra polymetallic mineralization (Eastern Carpathians, Romania) című munkájukkal) az SZTFH által felajánlott különdíjat kapták meg.

Csaknem két héttel később, április 11-13. között került megrendezésre Veszprémben a Pannon Egyetemen az OTDK Fizika, Földtudományok, Matematika szekciója. A megmérettetésen tanszékünkről Horváth Laura (BSc) és Vágó Sándor (Gyulladásos metamorf kőzetek vizsgálata a Salgótarjáni-medence Rónabányán kibukkanó miocén rétegsorában. Témavezetők: Biró Máté, Weiszburg Tamás, konzulens: Prakfalvi Péter), Szücs Levente Csaba (Msc) (A Pannonhalmi Bencés Főapátság 18. századi gyökerű ásványgyűjteményének első 50 éve: történeti és ásványtani feldolgozás a mai gyűjteményi rekonstrukció segítségére. Témavezetők: Weiszburg Tamás, Gherdán Tamás), Salamon Botond (BSc) ( A szarvaskő Denevér-táró wehrlitjének újravizsgálata: petrográfiai jellemzők és a kőzetalkotók szulfidolvadék zárványai. Témavezető: Molnár Ferenc, konzulens: Biró Máté) és Lipp Kristóf (MSc) (A rudabányai szfalerit genetikai vizsgálata. Témavezető: B. Kiss Gabriella, konzulensek: Földessy János és ifj. Kasó Attila) vettek részt. Hallgatóink szép eredményekkel zártak; Horváth Laura és Vágó Sándor a Magmás és Metamorf Kőzettan tagozatban 1. helyezést ért el, az Ásványtan és Teleptan tagozatban Salamon Botond 2. helyezést ért el, míg ugyanebben a tagozatban Lipp Kristóf az MFT Különdíját kapta meg.

Gratulálunk a sikeres szerepléshez!

 

(a képen fiatalok egy csoportja látható az ISZA-n (balról jobbra: Salamon Botond, Horváth Laura, Biró Máté, Lipp Kristóf, Kovács Dániel és Balázs Beatrix-Boglárka)