Szabad témakiírások

Témajavaslat haladó TDK-zóknak: A tari Szent Mihály templom faliképeinek festékanyagai

Témavezető: Gherdán Katalin

Konzulens: Juan Cabello, ásató régész

Cél: a 15. században készült falfreskók festékanyagának azonosítása továbblépési lehetőség: a festékanyagok lehetséges származási helyének meghatározása

Módszerek: sztereomikroszkópos vizsgálatok, polarizációs mikroszkópos vizsgálatok, pásztázó elektronmikroszkópia, röntgen pordiffrakciós elemzés, Raman mikrospektrometria

 

 

 

 

 

Témajavaslat kezdő TDK-zóknak: Nógrádi meteorit?

Témavezető: Gherdán Katalin

Cél: a Pásztói Múzeum gyűjteményi anyagában található műtárgy anyagának vizsgálata

Módszerek: sztereomikroszkópos vizsgálatok, egyszerű fizikai vizsgálatok (sűrűségmérés), pásztázó elektronmikroszkópia

 

 

 

 

 

Témajavaslat haladó TDK-zóknak ill. szakdolgozóknak: Az alpi regionális metamorfózis nyomozása a Darnó-hegyen és a Medvednicán

Témavezető: B. Kiss Gabriella és Molnár Zsuzsa

Cél: A tengeraljzati vulkáni hidrotermás és a metamorf ásványegyüttes egyértelmű elkülönítése; objektív nyomás és hőmérséklet adatok a területet ért metamorfózisról; kutatásmódszertani fejlesztések

Módszerek: terepi munka (telérek felkutatása, mintagyűjtés, észlelési térkép készítése), makroszkópos, polarizációs mikroszkópos és XRD vizsgálatok a metamorf ásványparagenezis meghatározására, fluidzárvány vizsgálatok kvarcban (mikrotermometria, szükség esetén Raman spektroszkópia), kombinálva SEM-CL megfigyelésekkel és klorit termometriai számításokkal (EPMA)

 

 

 

 

 

Témajavaslat haladó TDK-zóknak: Agyagásványok átalakulása kontakt hatásra

Témavezető: Németh Tibor

Cél: A szmektit-klorit átalakulás vizsgálata

Módszerek: XRD, petrográfia, geokémia, TEM

 

 

 

 

 

 

Témajavaslat haladó TDK-zóknak: α→β kvarc átalakulás termoanalitikai vizsgálata

Témavezető: Németh Tibor

Cél: Különböző genetikájú kvarc kristályok vizsgálata

Módszerek: DTA-TG, DSC, spektroszkópia (IR, Raman)

 

 

 

 

 

 

 

Témajavaslat kezdő és haladó TDK-zóknak: Vaskiválások ásványtani-geokémiai vizsgálata a talajban

Témavezető: Németh Tibor, Sipos Péter (MTA CSFK FGI)

Cél: Vízhatású talajok, vasborsók vizsgálata, környezetgeokémia

Módszerek: SEM, mikro-XRF, mikro-XRD

 

 

 

 

 

 

 

Témajavaslat haladó TDK-zóknak ill. szakdolgozóknak: Bioaktív üvegek korróziója, kristályosodása

Témavezető: Kovácsné Kis Viktória (MTA EK)

Cél: A bioaktív üvegek korróziójának, kristályosodásának in vitro vizsgálata: inkubátorban, szimulált testnedvvel reagáltatjuk az előállított bioüvegeket, majd a kialakuló nanokristályos felületi réteg tulajdonságait vetjük össze a csontásványon végzett vizsgálataink eredményével.

Módszerek: TEM és kapcsolódó analitika ill. diffrakció, felületanalitika és nanomechanikai mérések

 

 

 

 

 

Témajavaslat TDK-zóknak ill. BSc szakdolgozóknak: A Déli-tömb "vesekövei": csepegő vizekhez és egyéb műszaki hibákhoz kötődő környezeti ásványok

Témavezető: Harman-Tóth Erzsébet

Cél és módszerek: A kutatás a Déli-tömb műszaki hibáihoz köthető szilárd fázisú kiválásokat vizsgálja röntgen-pordiffrakcióval és esetleg pásztázó elektronmikroszkópiával. A munkához hozzátartozik az azonosított fázisok kristályszerkezetének pontosabb megismerése és megjelenítése a VESTA program segítségével, illetve amennyiben kristályformák is megfigyelhetők a munka során, azok grafikus megjelenítése is cél a VESTA programmal.