Hírek

 

Terepi kutatóút ÉK-Görögországban

A Földrajz- és Földtudományi Intézet hallgatóiból és oktatóiból álló csoport 2023. május 10-14. között egy sikeres és tanulságos terepi kutatóúton vett részt ÉK-Görögországban. A szakmai úton a Society of Economic Geologists nemzetközi szervezet egyetemünkön szerveződött diákcsoportjának tagjai vettek részt, a csoport akadémia szponzorával (egyben tanszékünk adjunktusával) B. Kiss Gabriellával és tanácsadójával (egyben tanszékvezető egyetemi docensünkkel) Molnár Ferenccel. Az utazás szervezéséből oroszlánrészt vállalt tanszékünk PhD hallgatója, Biró Máté, valamint BSc ill MSc hallgatóink (Balázs Beatrix-Boglárka, Salamon Botond, Lipp Kristóf, Horváth Laura). Az út első napján oktatóink a Thessaloniki Aristotle Egyetem oktatójának, Vasilios Melfosnak a felkérésére szakmai előadásokat tartottak, mellyel hozzájárultak egyetemünk hírnevének öregbítéséhez. Ezt követően a hallgatók az oktatók iránymutatása mellett számos, köztük világhírű érctelepet, előfordulást ismerhettek meg: vizsgálták a Kavala intrúzióhoz kötődő ércesedést, Kimmeria szkarnércesedését, Maronia rézporfíros rendszerét, a Xylagani vulkanogén masszív szulfid ércesedést, a Perama-hegy epitermás HS rendszerét, valamint a triadi kromit telepet. A terepi kutatóutat a Society of Economic Geologists, valamint az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa támogatta.